شرکت سازه های امن

محصولات شرکت سازه های امن از معتبر ترین سازندگان امریکائی،کانادائی و اروپائی،کره جنوبی و تایوان به طور مستقیم به صورت نمایندگی رسمی تامین میگردد.

شرکت سازه های امن
ایران
تهران
02122366202  - 02122064090 
  • نوع فعالیت: شرکت بازرگانی
  • مدیرعامل: فیض الله یاوری
  • خدمات/محصولات: دوربین 84- MD110-1A1